top of page

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu

osteoporózy

Aktuální doporučené postupy naleznete na stránkách

Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

SMOS.png
bottom of page