top of page

Zařazování pacientů

Než začnete se zařazováním pacientů, je třeba:

 1. Podepsat zvláštní úhradový dodatek s ČPZP

 2. Registrovat se do projektu ZDE

 3. Podívat se na instuktážní video ZDE

 4. Zajistit podpisy pacienta na souhl. se zprac. os. údajů a informovaném souhlasu ZDE

 

Péči o pacienty v program kvality Q-OSTEOPORÓZA lze rozdělit do dvou fází:

 

 • FÁZE 1: diagnostika a vstupní vyšetření pacientů z rizikových skupin. Do této fáze vstupují VŠICHNI pacienti z rizikových skupin!

 • FÁZE 2: komplexní péče o pacienty, u kterých se prokáží osteoporotické změny, vyžadující léčbu. Do této fáze vstupují POUZE pacienti, jejichž stav bude VYŽADOVAT LÉČBU!

 

Za rizikové jsou považovány celkem tři skupiny pacientů:

 • 1.SKUPINA: pacienti s potenciálními osteoporotickými zlomeninami (POZ) v anamnéze

 • 2.SKUPINA: pacienti s onemocněním spojeným s rizikem POZ a/nebo užívající léčbu, která zvyšuje riziko POZ

 • 3.SKUPINA: ženy ve věku 55+ a muži ve věku 60+

 

Ve FÁZI 1, vykážete ve svém ambulantním software u každého pacienta, spadajících do některé z uvedených rizikových skupin, SIGNÁLNÍ KÓD 99101 (kód ČPZP pro projekt Q-OSTEOPORÓZA) spolu s výkonem klinického vyšetření s hlavní diagnózou* M80.X nebo M81.X, a provedete následující set vyšetření:

 

 • Pacienty v 1.SKUPINĚ odešlete hned na vyšetření DXA (kód výkonu 89312) do některého z center.

 • S pacienty ve 2.SKUPINĚ a 3.SKUPINĚ, vyplníte nejprve dotazník FRAX a podle získaného skóre odešlete pacienta k vyšetření DXA do některého z center.

 

Pokud DXA potvrdí osteoporotické změny, provedete předem daná laboratorní vyšetření, zhodnotíte stav pacienta a v případě, že k tomu bude pacient indikován, zahájíte léčbu v souladu s doporučenými postupy.

 

Ve FÁZI 2 (týká se POUZE LÉČENÝCH pacientů), vykážete ve svém ambulantním software při KAŽDÉ návštěvě pacienta léčeného s osteoporózou SIGNÁLNÍ KÓD 99101 spolu s výkonem klinického vyšetření s diagnózou M80.X nebo M81.X jako hlavní nebo vedlejší.

 

U každého pacienta zařazeného do projektu vykazujete část dat do vašeho software a část do samostatné web aplikace. Do web aplikace budete manuálně zadávat základní vstupní informace, jako je věk, váha, potenciální osteoporotické zlomeniny v anamnéze, užívání léků indukujících osteoporózu a hodnotu FRAX. Pokud pacient bude indikován k vyšetření DXA, odešlete jej a jakmile dostanete výsledek, zaznamenáte ho do web aplikace.

Informací, které vyplňujete nad rámec běžné práce, je minimum. Celý projekt jsme koncipovali tak, aby vás co nejméně administrativně zatěžoval, ale zároveň aby poskytoval relevantní a cenné výstupy o kvalitě péče.

Vše je názorně vysvětleno v instruktážním videu a pokud byste si nevěděli rady, můžete se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím chatu, nebo e-mailem.

Více o předávání dat se dozvíte ZDE.

bottom of page